تاریخچه ی لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگی ریشه در سال 1288دارد.

در اوایل دهه ی 1900وسایل الکتریکی و نفتی شامل لباسشویی، آبگرمکن،یخچال وفریزر و ماشین های دوختنی بود.اختراع کوچک اتوی لباس برق ارل ایچاردسون در سال 1903پیشرفت ابتدایی کوچک در حوزه ی لوازم خانگی بود.

توسعه ی این وسایل در حذف شدن خدمتکاران و نوکران تمام وقت خانگی و همچنین تمایل به کاهش فعالیت های وقت گیر تاثیر گذاشت که این امر در افزایش اوقات فراغت و تفریح تاثیر بسزایی دارد .

در دهه ی 1990 صنعت لوازم خانگی بسیار تثبیت شد و بیش از 90درصد محصولات توسط 5 کشور فروخته شد.

متاسفانه صنعت لوازم خانگی در ایران به دلیل سوء مدیریت به جایگاه واقعی خود نرسیده است در صورتی که این صنعت می توانست تحول چشمگیری در اقتصاد کشور داشته باشد.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید