تولید

تولید یا فرآوری شاخه ای از علم اقتصاد است  مفهوم آن تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است.

ضروری بودن برون رفت از وضعیت تحریمی و ایجاد بستر اقتصادی مناسب باعث شد سال گذشته از سوی رهبر انقلاب سال رونق تولید نام گذاری شود.

به همین دلیل امسال هم «جهش تولید» نام گذاری شده تا بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی برای تامین نیازهای بازار داخلی از همه ظرفیت خود بهره جویند و تولیدات خود را به حداکثر میزان ممکن برسانند.

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید