جاروبرقی

در سالیان گذشته کار نظافت زمین با استفاده از شاخه درختان انجام می شد. پس از گذشت دوره ای مردم با بستن ساقه های نی وسیله ای به نام جارو ساختند.

با پیدایش و اختراع برق و الکتریسیته، وسایل برقی فراوانی ساخته شد و با اختراع جاروبرقی نظافت برای انسان سهولت یافت.

جاروبرقی وسیله ای است که به وسیله مکش، آشغال و گرد و غبار را جمع آوری می کند.

خرده آشغال ها در یک کیسه گرد و غبار جمع می شوند تا بعدا دور ریخته شود.

جاروبرقی به دو قسمت اصلی الکتریکی و مکانیکی تقسیم می شود.

جاروبرقی را می توان به موارد زیر تقسیم بندی کرد:

جاروبرقی خانگی

جاروبرقی هتلی

جاروبرقی تجاری

جاروبرقی نیمه صنعتی

جاروبرقی صنعتی

دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید