چرخ گوشت

احتیاج به خوردن گوشت برای تامین پروتئین های لازم بدن باعث شد که انسان وسایلی را اختراع کند تا به کمک آن ها گوشت را تکه تکه کند که برای خوردن مناسب شود. با سپری شدن دوره ای و تغییر عادت غذایی و نیاز به تنوع غذایی، انسان وسیله ای اختراع کرد که با کمک آن تکه های گوشت را ریزتر کند که در اوایل قرن بیستم چرخ گوشت های دستی اختراع شد.

از مهم ترین ویژگی های چرخ گوشت می توان به این موارد اشاره کرد:

  1. قدرت چرخ کنندگی
  2. سرعت چرخ کنندگی
  3. نوع ولتاژ تغذیه
  4. توان موتور
  5. وزن دستگاه
دیدگاه ها 0

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید